Logo

Autentifikācija

Lai uzsāktu pieteikumu reģistrāciju, vispirms nepieciešams autentificēties - to iespējams izdarīt ar eID karti, e-parakstu vai ar internetbankas starpniecību.