Logo
Lai uzsāktu pieteikumu reģistrāciju, vispirms nepieciešams autentificēties - to iespējams izdarīt ar eID karti, e-parakstu vai ar internetbankas starpniecību. Lai pieslēgtos sistēmai, nospiediet šeit.
Pieteikšanās sadalīta 3 posmos atbilstoši prioritārajiem kritērijiem. Plašāka informācija par reģistrēšanos Ventspils skolu 1. klasēs pieejama Ventspils Izglītības pārvaldes mājaslapā